Общото събрание на УН към НБУ „Михаил Лъкатник“

Уважаеми дами и господа, С оглед създалата се епидемична обстановка , общото събрание на училищното настоятелство към НБУ „Михаил Лъкатник“, насрочено за 17.03.2020г. се отлага за неопределено време. Допълнително ще Ви уведомим, ако бъде определена нова дата на провеждане. Благодарим за разбирането! От ръководството на УН към НБУ „Михаил Лъкатник“

Информация за родителите

Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. Заповед №615/09.03.2020 г. на кмета на Община Бургас. Заповед №РД09-606/09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката. Заповед №РД09-626/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката. Заповед №РД-01-154/22.03.2020 г. на министъра на здравеопазването Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на […]

Консултативна среща за прием в първи клас за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, Заповядайте на първа консултативна среща за прием в първи клас в основната сграда на НБУ „Михаил Лъкатник“ на 11.02 /вторник/ от 18:00 часа. От ръководството  

Начално базово училище Михаил Лъкатник