Мажоретките от НБУ „Михаил Лъкатник“ с призови места от IV Балканска олимпиада за изкуства и танц

Мажоретният отбор към НБУ ”Михаил Лъкатник” с ръководител Диана Тончева е безапелационен победител от IV Балканска олимпиада за изкуства и танц, която се проведе в гр.Белград,република Сърбия. В олимпиадата участваха състави от Сърбия,България,Русия,Черна гора и Гърция. Всяка от 5 хореографии,с които се представи отбора бе отличена със златни медали и купи. Хореографиите бяха оценявани от […]

Начално базово училище Михаил Лъкатник