Ползите от разделно събиране на отпадъци от дома

Среща с родител-еколог Марин Тодоров. Споделяне на опит от семейството.

Начално базово училище Михаил Лъкатник