На вниманието на родителите на бъдещите първокласници през учебната 2024/2025 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

НБУ „Михаил Лъкатник“ – гр. Бургас Ви кани на първата консултативна среща за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г., която ще се състои на 25.01.2024 г. от 18.00 ч. във физкултурния салон на основната сграда на училището.

Представяме на Вашето внимание ръководния екип на училището и екипите от учители в първи клас през учебната 2024/2025 г.

 

Начално базово училище Михаил Лъкатник