Учителите от НБУ „М. Лъкатник“ отвориха врати за родителите на своите ученици

     В периода 18.02.2019 г. – 22.02.2019 г. учителите от Начално базово училище „М. Лъкатник“ проведоха традиционната си добра педагогическа практика „Отворени врати“. Те поканиха родителите на своите ученици, колегите си и ръководството на училището, за да споделят иновативни практики в обучението и възпитанието на децата от 1 до 4 клас и да разкрият разумното използване на технологиите за създаване на интерес, любопитство и умения за работа с таблети, интерактивни дъски и роботи у своите възпитаници. Интерактивно, добре организирано, интегрирано с обучението по информационни технологии, околен свят и изкуства, беше представено учебното съдържание по български език и литература при учителите П. Гегова, М. Димитрова, П. Михова /2 клас/, Я. Маврова, В. Костиева, К. Колева /3 клас/ и Т. Атанасова /4 клас/. Обучението по човекът и природата при И. Пеева /3 клас/ бе организирано като урок, в който се интегрират обучението по компютърно моделиране, роботика, изобразително изкуство и драматизация /като част от обучението по български език и литература/. Учениците показаха не само знания и умения по посочения учебен предмет, но и умения да извличат информация от различни източници и да я интерпретират съобразно поставените задачи.  Второкласниците при В. Янчева работиха интерактивно, в екип и самостоятелно, прилагайки разумно новите дигитални технологии, а четвъртокласниците при Т. Спасова разкриха връзката между математиката и българската история, за да разкрият важността на всеки от изучаваните учебни предмети и взаимната им обусловеност. Урокът по информационни технологии при Д. Иванова разкри интерактивното поставяне на задачите за изпълнение с оглед стимулиране на творческата активност на учениците от 4 клас. Урокът по изобразително изкуство при Р. Колева /3 клас/ постави като основен мотив за работа ролята на традициите и значението им за опазване на българщината у всеки един подрастващ.     Интересна форма на организация на часа на класа представи Кр. Скуджова, която успя заедно с учениците от своята паралелка и съвместно с техните родители да пропътува мислено из България, коментирайки различни видове дейности, но на английски език, с цел стимулиране уменията на учениците да упражнят лексиката и граматиката на изучавания чужд език.

     Учителите в първи клас отбелязаха традиционния  празник „100 дни в училище“ чрез интересни  и нестандартни уроци по български език и литература /Р. Костова и Д. Господинова/, по английски език /К. Димитрова/, околен свят /Р. Прокопова/  и чрез празник на математиката /В. Димитрова/, на които присъства по-голямата част от родителската общност.

     В групите за целодневна организация на учебния ден  от 1 до 4 клас колегите разкриха как създават у учениците навици за самостоятелен учебен труд и как системно и задълбочено работят върху усъвършенстване на уменията на децата да работят по проект, в екип и в група. Особено интересно организирани бяха самоподготовките при П. Христов  по човекът и природата и Д. Георгиева по математика  и заниманията по интереси при Ст. Богданова, свързани с личността на Апостола на свободата Васил Левски.

     Ученици, учители и родители споделиха своето задоволство от проведените „Отворени врати“, които разкриха пред обществеността педагогическото майсторство на учителите, които целенасочено, упорито и всеотдайно работят, за да образоват, развиват и възпитават своите ученици – бъдещето на България.

БЛАГОДАРИМ ВИ, КОЛЕГИ!

Начално базово училище Михаил Лъкатник