Пазим българщината в сърцата си!

     Всяка учебна година НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас инициира и осъществява събития – конкурси, благотворителни базари, срещи с изявени личности в различни области на живота, посветени на родината, родното място, дома и училището, в които участват деца  ученици и от други училища в областта и от цялата страна.

     Всяка година за Коледа и Великден в училището се организират благотворителни изложби-базари с произведения на децата, учениците и техните родители. Красотата, родена от творческите идеи и тяхното изпълнение, изпълва с вдъхновение и ентусиазъм. Благородните каузи на проведените изложби-базари подпомагат деца в нужда, обогатяването на материалната база и сплотяват класовите и училищната общности.

     Тази година стартира конкурсът „Рецитирам за България“, посветен на Националния празник  – Трети март. В него се включиха над 100 участници – деца от подготвителните групи от училището и ученици от първи до четвърти клас от НБУ „М. Лъкатник“ и ОУ „А. Страшимиров“.  Те бяха подготвили творби от известни български автори: Хр. Ботев, Ив. Вазов, Г. Джагаров, Хр. Радевски, Ел. Багряна, Д. Габе и др. Звънливите детски гласове предадоха патоса и  вълнението, скрити в патриотичните мотиви на творбите. Деца, ученици, родители и учители  участваха и съпреживяха прекрасен празник, от който им останаха незабравими спомени.

     За единадесета поредна година НБУ „М. Лъкатник“ е организатор на Националния конкурс „Аз съм българче“. В него се включиха над 400 ученици от първи до четвърти клас от училища от четири области – Бургас, Варна, Пазарджик и Сливен. Участниците в първия етап попълваха тестове, чиито въпроси бяха върху текстове, описващи уникалността и красотата на родната природата и славното ни историческо минало. Във втория етап учениците работиха по направления „Изобразително изкуство“, „Компютърни магьосници“ и „Млади фотографи“ върху теми като „Българското знаме през годините“ /национален флаг и бойни знамена/ и „Българска традиционна шевица“  /според областта, от която са учениците/. Прекрасните творби разкриват таланта, творческите идеи и уменията на участниците, които предварително са събрали информация, подбрали са най-важното и са представили своите творчески проекти.

Родолюбието и запазването на българските традиции са наша мисия!

НБУ „Михаил Лъкатник“ съхранява  

БЪЛГАРЩИНАТА

за следващите поколения!

Начално базово училище Михаил Лъкатник