Деца разказват и обучават деца за природата!

В навечерието на Лазаров ден, Цветница и Деня на Земята ученици от 2д и 3а класове посрещнаха деца от ДГ „Брезичка“ и ДГ „Райна Княгиня“ и ги включиха в разнообразни дейности в Класната стая на открито: игра-театър „Дейности в гората“, игра „Жива и нежива  природа“, засаждане на цветна градинка.

Накрая красивите лазарки от 3а и 3г класове поздравиха гостите с традиционни лазарски танци.

Начално базово училище Михаил Лъкатник