Общото събрание на УН към НБУ „Михаил Лъкатник“

Уважаеми дами и господа,

С оглед създалата се епидемична обстановка , общото събрание на училищното настоятелство към НБУ „Михаил Лъкатник“, насрочено за 17.03.2020г. се отлага за неопределено време. Допълнително ще Ви уведомим, ако бъде определена нова дата на провеждане.

Благодарим за разбирането!

От ръководството на УН към НБУ „Михаил Лъкатник“

Начално базово училище Михаил Лъкатник