Технологиите ни събират, когато сме далеч един от друг

Вече трети ден, считано от 16 март 2020 г.,  децата и учениците от НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас се обучават дистанционно  у дома, като използват интересни ресурси, създадени от техните учители, или ползват такива, които свободно се разпространяват в интернет пространството. Наред с обучението по отделни учебни предмети те развиват своите умения за работа с дигитални устройство и софтуерни продукти. В процеса на обучение активно се включват и техните родители, които се вълнуват не по-малко от децата си върху какви интересни задачи и проекти ще се работи следващия учебен ден.

Всеки ученик си стои у дома, но същевременно е в непрекъсната връзка със съучениците си, с учителите си, с родителите си, с приятелите си. Вълненията и въпросите, свързани с изпълнението на поредната поставена задача, ги карат да се консултират, обсъждат, убеждават, да учат съвместно в една общност. Учителите се стремят да подават бърза обратна връзка и децата получават възможността да коригират грешките си, да усъвършенстват уменията си да пишат, четат, разказват, съчиняват, преразказват, рисуват и дори да спортуват и танцуват. Уж са далеч един от друг, но всъщност са в постоянна връзка с важните за тях хора.

Родителите на нашите ученици още от първия ден на дистанционното обучение изразиха своята подкрепа за реализирането на образователно-възпитателния процес посредством електронни източници. Те се вълнуваха не по-малко от децата си как ще се организира този процес на преподаване и учене, как ще се мотивират децата за работа, когато са сами у дома пред екрана, как ще се справят с поставените задачи, когато учителят го няма до тях. Наложи им се да научат как се работи във виртуална класна стая, как се осъществява онлайн обучение в реално време, как се изпраща за проверка писмената работа и пр. Но това не ги уплаши, напротив, защото видяха колко интересно и интерактивно учителите общуват с учениците и ги стимулират да работят самостоятелно през лаптопа или таблета си, като същевременно се забавляват от различния начин на учене. Затова не закъсняха и положителните отзиви, похвали и благодарности от тяхна страна. Думите „Благодаря Ви, госпожо… за усилията, които полагате“ „..много им е интересно на децата“, „Страхотен, емоционален първи ден във виртуалната ни класна стая“, „Хиляди благодарности !“, „Благодарим за неуморната Ви работа!“, „Знаем, че трудът, който полагате, е огромен.“ са само част от онова прекрасно чувство, което обединява и сплотява хората – уважението, признателността, които хората безкористно отправят към учителя, човекът, който е толкова важен за развитието на собственото му дете.

Още по-вълнуващи, искрени и неподправени са детските поздрави, отправени чрез думи, снимки с усмихнати лица и весели клипчета, в които малките ученици изразяват своите чувства на благодарност към учителите си за това, че им предоставят възможност да учат и усъвършенстват своите знания и умения по много по-различен и нестандартен начин. Техните послания са най-голямата награда за педагозите, които неуморно се трудят в името на децата.

И всички – ученици, учители, родители,  отново сме заедно, обединени от съвременните технологии, в реално време, във виртуална реалност, в единна общност, чиято цел е да образоваме и възпитаваме нашите деца като достойни хора, които да работят за просперитета на нашата страна.

Начално базово училище Михаил Лъкатник