ВАЖНО! Относно прием в подготвителната група към училището за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители,

На 07.05.2020 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите в подготвителна група деца. От 11.05 до 18.05.2020 г. родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в НБУ „Михаил Лъкатник“.
В условията на извънредното положение в страната Ви уведомяваме, че записването на приетите деца ще се извършва по телефон и електронна поща, за което е направена следната организация:
На 07.05 и 08.05.2020 г.
Всички родители на приетите на първо класиране деца ще получат на електронната поща бланка-декларация за записване в ПГ.

От 11.05 до 18.05.2020 г.
Всички родители трябва да заявят желание за записване в ПГ на следните телефони: 056588800, 056588799, 0882479113, 0878534063

По телефона съобщава личните данни на детето си /трите имена и ЕГН/.
Родителят трябва да изпрати на електронния адрес на училището попълнената бланка-декларация за записване /сканирана и подписана от него/, както и сканирани всички документи доказващи посочени от тях преференции в регистрационна форма.

Забележка: След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа родителите на място трябва да представят в училище всички оригинални документи: бланка-декларация и акт за раждане на детето, както и всички документи доказващи съответните преференции.

Начално базово училище Михаил Лъкатник