Лятно училище

Уважаеми родители,

НБУ „Михаил Лъкатник“ организира безплатна лятна занималня в периода 1.07.2020 – 28.08.2020г., която е предназначена само за ученици от училището.

За децата се предлага целодневна организация в 3 групи по 10 ученици във всяка. Училището желае да проучи интереса Ви към лятната занималня, за да оформи периодите на участие на децата.

Чрез заявление, изпратено от Вас на електронната поща на училището в срок от 12.06 до 17.06, Вие заявявате желанието за участие на детето Ви в лятната занималня като изпращате попълнено и подписано заявление на електронната поща на училището lakatnik@lakatnik.org       

До 19.06.2020г. ще получите обратна информация.

От ръководството

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Начално базово училище Михаил Лъкатник