Лятно училище – списък и правилник

Уважаеми родители,

Можете да видите списък на ученици, които ще посещават в лятно училище в периода 01.07 – 28.08.2020 година и правилник на лятното училище към НБУ „Михаил Лъкатник“.

Списък на ученици, които ще посещават в лятно училище

Правилник на лятното училище към НБУ „Михаил Лъкатник“

Начално базово училище Михаил Лъкатник