Родителска среща за учебната 2020/2021 година

Родителските срещи за децата от подготвителната група и за учениците от I до IV клас за учебната 2020/2021 година, ще се проведат по следния график:

Подгогвителна група

09.09.2020г. от 17:00 часа в двора на малката сграда на училището (к-с Славейков до бл.40)

Първи клас

I А клас – 09.09.2020г. от 18:00 часа в двора на малката сграда на училището

I Б клас – 09.09.2020г. по групи в класната стая в малката сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:15 часа
Втора група – от 18:30 до 19:15 часа

I В клас – 09.09.2020г. по групи в класната стая в малката сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:15 часа
Втора група – от 18:30 до 19:15 часа

I Г клас – 09.09.2020г. от 17:30 часа в двора на малката сграда на училището

I Д клас – 09.09.2020г. по групи в класната стая в малката сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:15 часа
Втора група – от 18:30 до 19:15 часа

Втори клас

II А клас – 09.09.2020г. от 17:30 часа във физкултурен салон в основната сграда на училището

II Б клас – 08.09.2020г. по групи в стая 26  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

II В клас – 10.09.2020г. по групи в стая 28  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

II Г клас – 08.09.2020г. по групи в стая 16  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

II Д клас – 10.09.2020г. от 17:30 часа във физкултурен салон в основната сграда на училището

Трети клас

III А клас – 09.09.2020г. по групи в стая 28  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

III Б клас – 09.09.2020г. по групи в стая 25  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

III В клас – 09.09.2020г. по групи в стая 26  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

III Г клас – 09.09.2020г. по групи в стая 27  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

III Д клас – 09.09.2020г. по групи в стая 23  в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

Четвърти клас

IV А клас – 10.09.2020г. от 17:30 до 18:15 часа часа във вътрешен двор на основната сграда на училището

IV Б клас – 10.09.2020г. от 17:30 до 18:15 часа часа в площада на основната сграда на училището

IV В клас – 08.09.2020г. по групи в стая 17 в основната сграда на училището
Първа група – от 17:30 до 18:00 часа
Втора група – от 18:15 до 18:45 часа

IV Г клас – 10.09.2020г. от 18:30 до 19:15 часа часа във вътрешен двор на основната сграда на училището

IV Д клас – 08.09.2020г. от 17:00 часа часа във вътрешен двор на основната сграда на училището

Начално базово училище Михаил Лъкатник