Патронен празник на НБУ „Михаил Лъкатник“ – 20 ноември

Творчески проекти на ученици и учители по повод 100 години от рождението на Михаил Лъкатник и патронния празник на НБУ.
Художникът Димитър Кешишев – баща на Ева Кешишева, ученичка от 3г клас ни подари карикатура по случай с празника на училището.

 

Начално базово училище Михаил Лъкатник