Заявление и декларация за онлайн обучение в електронна среда на ученици

Уважаеми родители, в меню „Документи“, както и в публикацията е достъпно заявление и декларация за онлайн обучение в електронна среда на ученици.
Заявление за онлайн обучение в електронна среда
Декларация за онлайн обучение в електронна среда

Начално базово училище Михаил Лъкатник