Резултати в първия кръг на състезанието по английски език KGL

Поздравления за учениците от НБУ „Михаил Лъкатник“ за постигнатите резултати в първия кръг на състезанието по английски език KGL. Това е повод за гордост и още едно потвърждение на това, че ентусиазмът и ученолюбието на децата дават резултати независимо от усложнената ситуация.
Жанет Рускова от 3.д клас и Джемиле Мустан от 4.а клас, които са с максимален резултат от 100 точки са нашите представители в националния кръг, който ще се проведе на 17.04.2021 г. в София.
Според регламента: „до националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на вътрешноучилищния кръг от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки. При до 10 участници във вътрешноучилищния кръг на ниво за националния се класира един ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво.“
Начално базово училище Михаил Лъкатник