Записване в I клас за учебната 2021-2022 година – график

На 04.06.2021 г. Обявяват се резултатите от първо класиране на приетите в първи клас деца – www.uburgas.org

До 07.06.2021 г. Родителите на приетите на първо класиране деца в НБУ „Михаил Лъкатник“ ще получат по електронната поща заявление за записване в първи клас.

От 07.06.2021 до 11.06.2021 г. Родителите на приетите деца трябва да декларират желанието си детето да бъде записано в НБУ „Михаил Лъкатник“. Записването на приетите деца ще се извършва по електронен път, като комплектът от документи се сканира и изпраща на електронна поща.

 

Начално базово училище Михаил Лъкатник