ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Уважаеми родители,
Във връзка с високата заболеваемост на територията на Община Бургас от 8.11.2021г. (понеделник) всички ученици от I до XII клас преминават в ОРЕС .
Съгласно заповед на МЗ №РД-01-890/03.11.2021г. т.20(а) при осигуряване на антигенни тестове и желание на повече от половината родители във всеки клас децата им да бъдат тествани два пъти седмично, учениците, които са преболедували или тествани се връщат присъствено в училище, без значение броя на заболелите на територията на Община Бургас.
Децата от подготвителните групи към НБУ „Михаил Лъкатник“ остават присъствено.


От ръководството на НБУ „Михаил Лъкатник“

Начално базово училище Михаил Лъкатник