Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година и свободни места за прием

Списъци на приети ученици по паралелки и свободни места за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година в НБУ „Михаил Лъкатник“ гр. Бургас:
Свободни места: 3/три/;
Свободни места:1 /едно/;
Свободни веста: 4/четири/;
Свободни места: 13/тринадесет/;
Свободни места: 1/едно/.
От ръководството
Начално базово училище Михаил Лъкатник