Европейски ден на спорта в училище

ДА БЪДЕМ АКТИВНИ!

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и включва колкото може повече деца, училища и организации.

BG BE ACTIVE

Еко маратон „Спасяваме природата“

Програма:

Инициатива Време на провеждане Отговорник Участници Място на провеждане
1 Най-дългото Бургаско хоро Четвъртък

29.09.2022 г.
9.40 – 10.00 ч.

Д. Тигърова
Г. Райкова
П. Христов
И. Николов
Всички ученици, родители, учители Двор – централна сграда
2 Стрийтбол Четвъртък

29.09.2022 г.
15.00 – 17.00 ч.

М. Апостолова

Сдружение „Обществена инициатива“

Всички втори класове Площадка – централна сграда
3 Еко инициатива „Без пластмаса“ – пешеходен туризъм Четвъртък

29.09.2022 г.
13.00 – 14.30 ч.

Кл. р-ли и учители ЦДО в четвърти клас, родители

Лайънс клуб Виа понтика Бургас

Всички четвърти класове От НБУ до площад Тройката
4 Игрите на баба и дядо
Екоигри
Петък

30.09.2022 г.
10.00 ч. – 11.00 ч.

М. Николова
Д. Ковачева
кл. р-ли и учители ЦДО първи клас
ПГ

Всички първи класове

Двор – централна сграда
5 Маратон „Морски вятър“ Петък

30.09.2022 г.
14.00 ч. – 15.00 ч.

Кл. р-ли и учители ЦДО в трети клас, родители Всички трети класове Морска градина
Начално базово училище Михаил Лъкатник