Профил на купувача

Възложител: НБУ „Михаил Лъкатник“
АОП номер: Няма
Процедура: Процедура на договаряне с обявление
Описание: Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
Дата на публикуване: 01.04.2019 г.
Краен срок за подаване на оферти: 08.04.2019 г., до 15:30 ч.
Документи: Обявление
Начално базово училище Михаил Лъкатник