За нас

РЪКОВОДСТВО

Снежка Височкова
Директор на НБУ „Михаил Лъкатник“

Петя Йорданова
Зам.директор по учебната дейност

Светла Терзиева-Сариева
Зам.директор по учебната дейност

КАНЦЕЛАРИЯ

Недялка Господинова
Домакин

Кремена Димитрова
ЗАТС

инж. Иван Николов
Системен администратор

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ПЪРВИ КЛАС

Красимира Скуджова
Класен ръководител на 1А клас

Добринка Андреева – Иванова
Класен ръководител на 1Б клас

Таня Атанасова
Класен ръководител на 1В клас

Татяна Спасова
Класен ръководител на 1Г клас

Стела Богданова
Класен ръководител на 1Д клас

Теодора Христова
Учител на ЦДО 1А клас

Веселина Иванова
Учител на ЦДО на 1Б клас

Павлета Петрова
Учител на ЦДО на 1В клас

Емил Ковачев
Учител на ЦДО на 1Г клас

Иванка Налбантова
Учител на ЦДО на 2Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ВТОРИ КЛАС

Калояна Димитрова
Класен ръководител на 2А клас

Румяна Костова
Класен ръководител на 2Б клас

Валентина Димитрова
Класен ръководител на 2В клас

Румяна Прокопова
Класен ръководител на 2Г клас

Дарина Господинова
Класен ръководител на 2Д клас

Милена Желязкова
Учител на ЦДО 2А клас

Мария Узунова – Янева
Учител на ЦДО на 2Б клас

Елена Иванова
Учител на ЦДО на 2В клас

Николета Колева
Учител на ЦДО на 2Г клас

Рени Иванова
Учител на ЦДО на 2Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ТРЕТИ КЛАС

Радка Маргаритова
Класен ръководител на 3А клас

Пенка Михова
Класен ръководител на 3Б клас

Виолета Янчева
Класен ръководител на 3В клас

Мария Димитрова
Класен ръководител на 3Г клас

Павлина Гегова
Класен ръководител на 3Д клас

Жасмина Пенева
Учител на ЦДО 3А клас

Миглена Спасова
Учител на ЦДО 3Б клас

Дияна Андонова
Учител на ЦДО 3В клас

Димона Янева
Учител на ЦДО 3Г клас

Петя Рафаилова
Учител на ЦДО 3Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Искра Пеева
Класен ръководител на 4А клас

Виолета Костиева
Класен ръководител на 4Б клас

Росица Колева
Класен ръководител на 4В клас

Диана Тончева
Класен ръководител на 4Г клас

Керанка Колева
Класен ръководител на 4Д клас

Петър Христов
Учител на ЦДО 4А клас

Диляна Господинова
Учител на ЦДО на 4Б клас

Теодора Спасова
Учител на ЦДО на 4В клас

Гергана Райкова
Учител на ЦДО на 4Г клас

Калинка Граматикова
Учител на ЦДО на 4Д клас

УЧИТЕЛИ

Димитрия Ковачева
Учител ПГ „Звездичка“

Дафинка Тигърова

Мария Апостолова – Андреева

Веселина Добрева

Неделина Димитрова
Учител ПГ „Звънче“

Женя Лалчева

Силва Дочева

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ И МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ

Илияна Николова
Ресурсен учител

Гергана Куртева
Училищен психолог

Мария Колева
Логопед

Силвия Германова
Ресурсен учител

Мария Маврова
Логопед

Марина Личева
Медицинско лице

Начално базово училище Михаил Лъкатник