За нас

РЪКОВОДСТВО

Снежка Височкова
Директор на НБУ „Михаил Лъкатник“

Петя Йорданова
Зам.директор по учебната дейност

Светла Терзиева-Сариева
Зам.директор по учебната дейност

КАНЦЕЛАРИЯ

Недялка Господинова
Домакин

Кремена Димитрова
ЗАТС

инж. Иван Николов
Системен администратор

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ПЪРВИ КЛАС

Искра Пеева
Класен ръководител на 1А клас

Виолета Костиева
Класен ръководител на 1Б клас

Росица Колева
Класен ръководител на 1В клас

Диана Тончева
Класен ръководител на 1Г клас

Керанка Колева
Класен ръководител на 1Д клас

Петър Христов
Учител на ЦДО 1А клас

Диляна Господинова
Учител на ЦДО на 1Б клас

Теодора Спасова
Учител на ЦДО на 1В клас

Янка Маврова
Учител на ЦДО на 1Г клас

Калинка Граматикова
Учител на ЦДО на 1Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ВТОРИ КЛАС

Красимира Скуджова
Класен ръководител на 2А клас

Добринка Андреева – Иванова
Класен ръководител на 2Б клас

Таня Атанасова
Класен ръководител на 2В клас

Татяна Спасова
Класен ръководител на 2Г клас

Стела Богданова
Класен ръководител на 2Д клас

Теодора Христова
Учител на ЦДО 2А клас

Веселина Иванова
Учител на ЦДО на 2Б клас

Павлета Петрова
Учител на ЦДО на 2В клас

Жасмина Пенева
Учител на ЦДО на 2Г клас

Иванка Налбантова
Учител на ЦДО на 2Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ТРЕТИ КЛАС

Калояна Димитрова
Класен ръководител на 3А клас

Румяна Костова
Класен ръководител на 3Б клас

Валентина Димитрова
Класен ръководител на 3В клас

Румяна Прокопова
Класен ръководител на 3Г клас

Дарина Господинова
Класен ръководител на 3Д клас

Силва Дочева
Учител на ЦДО 3А клас

Мануела Згурафова
Учител на ЦДО на 3Б клас

Елена Иванова
Учител на ЦДО на 3В клас

Ганка Стефанова
Учител на ЦДО на 3Г клас

Христина Карабелова
Учител на ЦДО на 3Д клас

МЕТОДИЧЕСКО
ОБЕДИНЕНИЕ
ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Радка Маргаритова
Класен ръководител на 4А клас

Пенка Михова
Класен ръководител на 4Б клас

Виолета Янчева
Класен ръководител на 4В клас

Мария Димитрова
Класен ръководител на 4Г клас

Павлина Гегова
Класен ръководител на 4Д клас

Виктория Велева
Учител на ЦДО 4А клас

Миглена Спасова
Учител на ЦДО 4Б клас

Дияна Андонова
Учител на ЦДО 4В клас

Ирини Къчева
Учител на ЦДО 4Г клас

Деница Савова
Учител на ЦДО 4Д клас

УЧИТЕЛИ

Мариана Николова
Учител ПГ „Звездичка“

Аделина Димитрова

Дафинка Тигърова

Юлия Ангелова

Силвия Германова

Владимир Спасов

Женя Лалчева

Русимир Пенев

Кристалина Шишева
 
Димона Георгиева

РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ, ПСИХОЛОЗИ, ЛОГОПЕДИ И МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ

Илияна Николова
Ресурсен учител

Гергана Куртева
Училищен психолог

Мария Колева
Логопед

Мария Маврова
Логопед

Марина Личева
Медицинско лице

Начално базово училище Михаил Лъкатник