Контакти

Адрес:
гр. Бургас , ж.к. „Славейков“, пощ.код 8010

Директор Снежка Височкова
тел: 056/ 58-87-99
факс: 056/ 58-87-99
Зам.-директор по учебна дейност Петя Йорданова
Зам.-директор по учебна дейност Светла Терзиева – Сариева
тел: 056/ 58-87-95

КАНЦЕЛАРИЯ
тел: 056/ 58-88-00

Email: lakatnik@lakatnik.org

 
Начално базово училище Михаил Лъкатник