Контакти

Адрес:
гр. Бургас , ж.к. „Славейков“, пощ.код 8010

Директор Снежка Височкова
тел: 056/ 58-87-99

Зам.-директор по учебна дейност Петя Йорданова
Зам.-директор по учебна дейност Светла Терзиева – Сариева
тел: 056/ 58-87-95

КАНЦЕЛАРИЯ
тел: 056/ 58-88-00

Email: info-200201@edu.mon.bg

Начално базово училище Михаил Лъкатник