Бюджет – 2011 – 2021 година/архив/

Отчет за изпълнение на бюджет 2011 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2012 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2013 година – първото шестмесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2013 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2013 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2013 година

Бюджетен план за 2014г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2014 година и проекто-бюджет за 2015 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 година – първото шестмесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2015 година и проекто-бюджет за 2016 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2016 година и проекто-бюджет за 2017 година

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2019 година – четвъртото тримесечие

Бюджет 2020г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2021 година – четвъртото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година – първото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година – второто тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година – третото тримесечие

Отчет за изпълнение на бюджет 2022 година – четвъртото тримесечие

Начално базово училище Михаил Лъкатник