СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” – БУРГАС

Съвет на настоятелите

Марина Стоева – председател

Недялка Господинова – касиер

 

 

Контакти:

0889616686 – Председател

056/588800 – Касиер

 

ФИНАНСИ

Финансов отчет – 2016г.

 

Начално базово училище Михаил Лъкатник