Клавирен конкурс 2021г.

  Организационният комитет на XIII Национален конкурс за изпълнители на клавирни творби “Бъдещето на България“ – 2021 взе решение да не се провежда поради удължената епидемична обстановка в страната.

    Пожелаваме на всички вас да бъдете здрави!

Начално базово училище Михаил Лъкатник